ArtAshka - Ashka Lowman Wersje Językowe


Wszelkie prawa autorskie do obrazów zastrzeżone wyłącznie dla artysty - Ashka Lowman.

Zgoda na reprodukcję, kopiowanie, czy też jakiekolwiek inne wykorzystanie obrazów artysty musi być udzielona przez Ashka Lowman, jeszcze przed wykorzystaniem obrazu.

Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie obrazu do celów indywidualnych lub biznesowych, w pierwszej kolejności należy się zwrócić do artysty, e-mail: artashka@hotmail.com

Każda osoba, która dopuściła się reprodukcji, kopiowania lub wykorzystała obrazy Ashka Lowman bez wcześniejszego zezwolenia lub autoryzacji zostanie poinformowana, że Ashka Lowman jako jedyny dysponent praw autorskich żąda zaprzestania działalności naruszającej prawa autorskie.

Aby dokładniej zapoznać się z prawami wynikającymi z ochrony praw autorskich, proszę kontaktować się z Towarzystwem Ochrony Praw Autorskich (Design and Artists Copyright Society): www.dacs.org.uk

HOME | ABOUT THE ARTISTART 2004-06 | ART 2006-09 | NEW ART | OTHER ART | CONTACT |
artashka@hotmail.com

©Ashka Lowman 2004-16. No material may be copied or reproduced without prior permission of the artist. Thanks.